Dynamant och Cobolskolan Sverige lanserar Cobolakademin

Majoriteten av världens banker och försäkringsbolag samt flertalet bolag inom transport & logistik har idag Stordator/Mainframe-miljöer som hjärtat i sina IT-system. Faktum är att dessa bolag är helt beroende av att IT-systemen levererar stabilitet, kapacitet och prestanda. Stordator/Mainframe uppfyller de kraven väl och kommer att fortsätta göra jobbet under lång tid framöver. Samtidigt så har alla dessa företag höga krav på att göra tjänsterna mer tillgängliga, med hög säkerhet och bra användbarhet. Mycket av den funktionaliteten realiseras i helt andra IT-system men data och beräkningskapacitet hämtas i Stordator/Mainframe-miljöerna med stora krav på svarstider, öppettider och integrationer mellan de olika systemmiljöerna.

Under de senaste 20 åren har IT-världen tagit för givet att Stordator/Mainframe-miljöerna kommer att bytas ut och ersättas med mer ”moderna” plattformar. Nu vet vi att så inte är fallet, alternativen är inte tillräckligt prestanda – och kostnadseffektiva. Osäkerheten kring framtiden för Stordatorn/Mainframe har minskat motivationen att utbilda utvecklings- och driftskompetens.

De som arbetar med dessa miljöer idag är i regel mycket kompetenta och erfarna, både inom företagens kärnverksamhet och teknik. Dock börjar de åldras och det är nu hög tid att ta tag i situationen för att undvika en akut kompetensbrist i framtiden.

Konsultbolaget Dynamant tillsammans med Cobolskolan Sverige tar initiativet till en komplett systemutvecklingsutbildning inom Stordator/Mainframe och programspråket Cobol

Banker, försäkringsbolag och företag inom transport & logistik, vars IT-system bygger på Stordator/Mainframe-plattformar, behöver säkra utvecklings-och driftkompetens för lång tid framöver. De behöver både en grundläggande egen bemanning och tillgång till ett kvalificerat konsultstöd. Dynamant, som levererat konsulttjänster till kunder med de här miljöerna under närmare 20 år, tar nu ett långsiktigt ansvar och sätter upp ett omfattande utbildningsprogram tillsammans med Cobolskolan Sverige med start under våren 2020. Utbildningen riktar sig dels till nyutexaminerade ingenjörer såväl som till kundernas egen personal, både de med annan systemutvecklingsbakgrund och de som är oerfarna utvecklare, men med stort verksamhetskunnande.

Varför tar Dynamant och Cobolskolan Sverige det här initiativet?

Vi är övertygade om att de långsiktigt bästa kunderna är de som har god egen kompetens och som kompletterar med konsulter i specialistroller och resursförstärkning i samband med större projekt, säger Bo Ringdahl, försäljningschef på Dynamant. De finns också ett antal mindre kunder som har svårt att själva hålla en kritisk massa av kompetens inom Stordator/Mainframe och som väljer att ingå drift- och/eller förvaltningsavtal med Dynamant. En ökad volym av sådana åtaganden kräver att Dynamant också fyller på kontinuerligt med nya medarbetare, fortsätter Ringdahl.

Varför skall en systemutvecklare idag välja att utbilda sig och jobba i Stordator/Mainframe-miljöer?

Stordator/Mainframe-miljöer är fortfarande själva kärnan i många företags IT-system. Att jobba i dessa delar bygger unik verksamhetskompetens och en överblick över helheten. Det är en perfekt grund för en fortsatt karriär som utvecklare, mjukvaruarkitekt, projekt- och verksamhetsledare inom de här företagens IT-värld. Att kunna själva kärnan skapar dessutom de bästa förutsättningarna för att jobba med integration, säkerhet och regulatoriska frågor.

För mer information, kontakta:

Bo Ringdahl, försäljningschef, Dynamant, tel: +46 704 200 025

Peter Sterwe, grundare, Cobolskolan Sverige, tel: +46 708 67 65 37

Om Dynamant AB 

Dynamant AB grundades 2006 och är Sveriges ledande konsultbolag på applikationsutveckling inom Stordator/Mainframe. Dynamant arbetar i hela utvecklingsprocessen från idé och produktutveckling till förvaltning, drift och support, migrering och avveckling.

För mer information, se www.dynamant.se/

Om Cobolskolan Sverige

Cobolskolan Sverige har bedrivit utbildning inom IBM stordatormiljö, z/OS, i mer än 30 år.

Utmärkande för Cobolskolan är att Cobolskolan utvecklar själva sina kurser och kursmaterial, som alltid är skrivet på svenska. Cobolskolans kursledare har arbetat med utbildning och konsulting under många år, och har pedagogiska färdigheter utöver det vanliga samt hög teknisk kompetens.

För mer information, se www.cobolskolan.se