Projektledning

Dynamant erbjuder seniora projektledare med stor erfarenhet av komplexa projekt.

Vi på Dynamant övertygade om att morgondagens vinnare blir de företag och organisationer som snabbast omsätter strategier och planer till framgångsrika projekt för realisering av verksamhetskritiska förändringar. Våra projektledare har erfarenheter av att axla en central roll i detta förändringsarbete. Vi har mångåriga erfarenheter av att leverera framgångsrika projekt med tydligt resultat och budgetansvar, ofta direkt med företagsledningen som uppdragsgivare. Vi driver våra projekt med ett operativt ledarskap och stark teknikförståelse. Arbetet sker i dialog med systemutvecklare och arkitekter för att kunna omsätta ledningens visioner till implementerbara lösningar såväl verksamhetsmässigt som tekniskt.

På Dynamant tror vi på ett situationsanpassat ledarskap för projekt. Det innebär att vi leder projekt oavsett önskad styrmodell eller metodik. Vi kan traditionella metoder som PROPS, PEJL, PPS och RUP likväl som agila metoderna Scrum och Kanban eller hybrider däremellan. Dynamant har projektledare certifierade inom IPMA och/eller PMI, PRINCE1 och PRINCE2, ITIL, XLPM, PROPS, PPS, PM3, PROSCI/ADKAR.