Projektledning

Dynamant kugghjul ikon

I en tid med kraftigt ökad digitalisering är vi på Dynamant övertygade om att morgondagens vinnare blir de företag och organisationer som snabbast omsätter strategier och planer till framgångsrika projekt för realisering av verksamhetskritiska förändringar. Våra projektledare har erfarenheter av en central roll i detta förändringsarbete genom mångåriga erfarenheter av att leverera framgångsrika projekt med tydligt resultat och budgetansvar, vanligtvis direkt med företagsledningen som uppdragsgivare för snabbaste exekvering. Vi driver våra projekt med ett operativt ledarskap och stark teknikförståelse i dialog med systemutvecklare och arkitekter för att kunna omsätta ledningens visioner till implementerbara lösningar såväl verksamhetsmässigt som tekniskt.
På Dynamant tror vi på ett situationsanpassat ledarskap för projekten dvs. vi leder våra projekt oavsett önskvärd styrmodell eller metodik. Vi kan traditionella metoder som PROPS, PEJL, PPS och RUP likväl som agila metoderna Scrum och Kanban eller hybrider däremellan. Dynamants projektledare är certifierade inom IPMA och/eller PMI, PRINCE1 och PRINCE2, ITIL, XLPM, PROPS, PPS, PM3, PROSCI/ADKAR.

Vi är verksamma i ett stort antal branscher med tyngdpunkt inom Bank & Finans, Transport & Logistik samt Handel.