Järnväg

Tjänster och kompetensområden

Helhetsåtaganden

Mainframe as a service (MAS) –  förvaltning av Stordatormiljöer

Utvecklingsprojekt och implementationer

Upphandlingar

Förstudier

Systemförvaltning

IT-säkerhet

Specialistroller

Stöd vid upphandling och kravställning

Programledare och projektledare (tekniska och övergripande)

Utvecklare och integratörer (Stordator, SAP Java,
.net, DB2)

Funtionella specialister

Business analysts (kravhantering)

Testledare

Testare

Migreringsledare

Förvaltningsledare

Change Management

Configuration Management

Systemförvaltning

IT-säkerhet

Kompetensområden

Personalplanering, långtid och operativ

Fordonsplanering, långtid och operativ

Fordonsunderhåll

Växling

Uppställning

Enhets/containerhantering

Intermodala system

Fraktberäkning

Löner

Externa kopplingar till andra operatörer

Externa kopplingar till myndigheter och verk

Operativ transportledning

Optimering av fordonsomlopp

Optimering av personal resurser

Taxering

Telefoni

Tracking

Asset management (Ford & SAP)

Integration och middleware

Bokningssystem

Trafikplanering

Biljettsystem

Platssystem

Big Data och IoT

Dokumenthantering

Ärendehantering

Detektor- och sensorsystem

Ombord system

Tidtabells system

Platsbokning

Fakturering

Uppföljning

Rangering

Depåhantering