Stordator

Dynamant är Sveriges ledande konsultbolag inom Stordator.

Dynamant har varit, och är ännu mer i dag en av Sveriges ledande konsultbolag inom Stordator/Mainframe. Alla våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet inom Stordatorområdet. Vi arbetar i hela utvecklingsprocessen från idé och produktutveckling till förvaltning, drift och support, migrering och avveckling. Den tekniska datamiljön är i grunden ofta IBM:s stordatormiljö med IMS eller CICS, utvecklad i Assembler, Cobol eller PL/1 med databaserna DB2 eller DL/1. Ofta är miljöerna integrerade med andra miljöer, till exempel MQ, BizTalk, PI/ PO, EDI, SOAP, webservices, XML m.m.

Som Stordatorkonsult på Dynamant är du i grunden en erfaren utvecklare och gillar tekniska utmaningar.
Som Stordatorkund till Dynamant får du en konsult som är specialist inom sitt område och har inom Dynamant en erfarenhetsbank som hjälper konsulten både vad gäller teknik, arkitektur och verksamhetskunskap