Dynamant establerar strategiskt partnerskap med Max Training

Common business-oriented language, eller Cobol är ett programspråk utvecklat för affärer och administration. Programspråket är vanligt förekommande inom Bank & Försäkring där stora mängder information eller transaktioner genomförs i komplexa systemstrukturer. Efterfrågan på Cobolutvecklare ökar i takt med stora pensionsavgångar som innebär att kunskap försvinner som är kritisk för att underhålla och vidareutveckla systemen. För att säkra framtida kompetenstillförsel inom Stordator/Mainframe inleder därför Dynamant ett strategiskt samarbete med Max Training. Samarbetet syftar till att erbjuda heltäckande grundläggande utbildningsprogram samt vidareutbildning inom delområden som z/OS, PL/1, DB2, TSO/ISPF, JCL, CICS , MQ, etc. för att öka kompetensnivån hos erfarna utvecklare. Kurserna kan genomföras både på plats hos kunderna eller på distans som standardiserade kurser eller helt kundspecifika program.
Övergripande målsättning med partnerskapet är att säkra långsiktig kompetensförsörjning inom Stordator/Mainframe samt att befästa båda bolagens marknadsledande position som leverantörer av know-how inom området.

För mer information, kontakta:

Bo Ringdahl, försäljningschef Dynamant AB, phone: +46 704 200 025
Mail: bo.ringdahl@dynamant.se
www.dynamant.se

Max Stern Dahl, VD Max Training ApS, tel: +45 26 15 51 02
Mail:max@mainframetraining.eu
https://mainframetraining.eu