Kravhantering

Dynamant har en gedigen erfarenhet inom kravhantering.

En väl genomförd kravinsamling är grunden till all framgångsrik utveckling. 

Våra Business Analysts är vana att driva hela kravprocessen med allt från insamling till verifiering och validering. Vi använder metoder som stöder både agil- och traditionell utvecklingsmetodik och vår erfarenhet spänner över våra kärnområden inom komplexa och transaktionsintensiva system.

Genom att anlita Dynamants specialister för genomförande av er kravhantering möjliggör vi en framgångsrik start av era projekt där alla användare och deras förväntningar blir väl dokumenterade, redovisade och presenterade för alla intressenter.

Vägen till ett väl genomfört projekt börjar med en stabil grund.  Dynamants kravhanterare hjälper er med att bygga denna.

Dynamants kravarbete omfattar:

  • Intressentanalys
  • Kravinsamling
  • Dokumentering
  • Prioritering
  • Krav till testfall
  • Införande av kravverktyg och kravmetodik