Kravhantering

Dynamant är Sveriges ledande konsultbolag inom kravhantering.

En väl genomförd kravinsamling är grunden till all framgångsrik utveckling. Dynamant besitter en av marknadens bästa kompetenser inom kravområdet och med en egen modell täcker vi in marknadens behov inom både metodik och verktyg.

Våra Business Analysts är vana att driva hela kravprocessen med allt från insamling till verifiering och validering. Metodiken stöder både agil- och traditionell utvecklingsmetodik och vår erfarenhet spänner över våra kärnområden inom komplexa och transaktionsintensiva system.

Genom att anlita Dynamants specialister för genomförande av Er kravhantering kan vi garantera en framgångsrik start av Era projekt där alla användare och deras förväntningar blir väl dokumenterade, redovisade och presenterade för alla intressenter.

Vägen till ett väl genomfört projekt börjar med en stabil grund där Dynamants kravhanterare hjälper Er med den fasta grunden att bygga vidare på.

Dynamant hjälper Er med:

  • Intressentanalys
  • Kravinsamling
  • Dokumentering
  • Prioritering
  • Krav till testfall
  • Införa kravverktyg och kravmetodik