Från och med den 26 april 2023 är Dynamant en del av EPICO Group, som har förvärvat majoriteten av Dynamant. EPICO Group leder branschen inom att hitta, granska och leverera IT-konsulter för statliga, kommunala och företagsuppdrag.

EPICO Group grundades 2009 och ligger i framkant för IT-konsulttjänster i stora delar av Norden och Europa. EPICO Group garanterar högkvalitativ leverans av konsulter inom ett brett utbud av IT-tjänster. EPICO har en årlig omsättning på över 750 miljoner DKK och mer än 600 konsulter på kontrakt.

Dynamant förblir ett eget varumärke och tillsammans med EPICO kommer vi att dra nytta av luckan på marknaden vi ser inom Mainframe. Dessutom kommer vi att stärka det pan-skandinaviska IT-samarbetet, vilket gör det möjligt för oss att dela och dra fördel av kunder, erfarenheter och andra IT-kompetenser, samt möta den ständigt ökande efterfrågan på IT-specialister i hela Öresund.

Vi ser fantastisk synergi mellan Dynamant och EPICO, vars kultur präglas av deras tro på människor och öppenhet för alla, oberoende identitet, personlighet eller attityd.

Deras värderingar, personlig kontakt, expertis, öppenhet och förtroende, överensstämmer med vad vi i Dynamant står för. Vår vision att vara det ledande konsultföretaget inom våra specialistområden är i linje med EPICOs vision att vara den bästa och mest pålitliga IT-partnern.

Vi tror på att samarbetet kommer att gynna oss, såväl som våra kunder, och möjliggöra att vi tillsammans når våra gemensamma mål.