DYNAMANT UTBILDNING

Dynamant erbjuder heltäckande utbildning inom Stordator/Mainframe

Dynamant erbjuder, tillsammans med Max Training, ett heltäckande grundläggande utbildningsprogram inom Mainframe/Stordator inkl. Cobolprogrammering samt vidareutbildningar inom delområden som z/OS, PL/1, DB2, TSO/ISPF, JCL, CICS , MQ, etc. för att öka kompetensnivån hos erfarna utvecklare. Kurserna kan genomföras både på plats hos kunderna eller på distans som standardiserade kurser eller helt kundspecifika program.

Max Training är ett specialiserat utbildningsföretag inom Stordator/Mainframe och levererar högkvalitativa utbildningar runt om i världen. Utbildningarna kan ske på plats med svensktalande lärare eller som webbaserade interaktiva utbildningar på distans. Max Training tillhandahåller kompletta utbildnings- och labbmiljöer för alla utbildningsmoment.

För mer information, kontakta:
Bo Ringdahl, försäljningschef, Dynamant. bo.ringdahl@dynamant.se eller 0704-20 00 25