Test och testledning

Dynamant har en djup kompetens inom test och testledning.

Kvalitet och kvalitetssäkring är ett nyckelbegrepp för Dynamant. Vi besitter idag några av marknadens mest kompetenta medarbetare inom områdena test och testledning.

Våra testspecialister hjälper er hela vägen genom projektens samtliga faser på ett metodiskt, strukturerat och effektivt sätt.

Dynamant stöder test och testledning inom både agil- och traditionell utvecklingsmetodik. Vi har en genuin och djup erfarenhet inom våra kärnområden inom komplexa och transaktionsintensiva system.

Vi kan hantera marknadens mest använda testverktyg och metoder och hjälper er gärna att välja rätt metod och verktyg för era specifika behov.

Genom att anlita Dynamants specialister kan vi garantera en framgångsrik kvalitetssäkring av era projekt. Krav och förväntningar blir väl dokumenterade i mätbara testfall och testresultaten blir redovisade och presenterade för alla intressenter.

Dynamant hjälper er med:

  • Testledning
  • Systemtest
  • Acceptanstest
  • Integrationstest
  • Prestandatest
  • Införa testverktyg och testmetodik