Dynamant ingår partneravtal med Sveriges främsta utbildningsföretag inom IBM z/OS och Cobol

Common business-oriented language, eller Cobol är ett programspråk utvecklat för affärer och administration där det råder akut kompetensbrist i Sverige. Programspråket är vanligt förekommande inom både Bank & Försäkring och Myndigheter & Verk där stora mängder information eller transaktioner genomförs i komplexa systemstrukturer. Nu när många Cobolutvecklare närmar sig eller har passerat pensionsåldern försvinner kunskap som är kritisk för att säkra systemen. För att säkra framtida kompetenstillförsel inom Cobol inleder därför Dynamant ett strategiskt samarbete med Cobolskolan Sverige för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ett heltäckande kursutbud inom IBM z/OS och Cobol. Övergripande målsättning med partnerskapet är att befästa båda bolagens marknadsledande position som leverantörer av know-how inom Stordator/Mainframe.

Genom partnerskapet med Cobolskolan Sverige kan vi nu erbjuda Dynamants kunder och samarbetspartners en gedigen utbildningsplattform inom både IBM z/OS och Cobol men även grunder och avancerad användning av SQL, DB2, TSO/ISPF, JCL, CICS och DL/1, säger Patrik Boman, VD Dynamant. Med partnerskapet följer vi vår huvudstrategi att vara en heltäckande leverantör inom Stordatorområdet för våra kunder i Norden, fortsätter Boman.

 

Vår bedömning är att Cobol fortsatt kommer att vara marknadens mest betydelsefulla programspråk för affärskritiska lösningar i z/OS-miljö. Genom partnerskapet med Dynamant får vi ett betydligt större kundunderlag där vi både kan erbjuda grundläggande yrkesutbildning för blivande Cobol-programmerare samt även kurser för mer erfarna, säger Peter Sterwe, grundare Cobolskolan Sverige.

 

För mer information, kontakta:

Patrik Boman, VD, Dynamant, tel: +46 70 33 55 7 55

Peter Sterwe, grundare, Cobolskolan Sverige, tel: +46 708 67 65 37

Recommend
Share
Tagged in