Som en följd av Green Cargos långsiktiga strategi att utveckla verksamheten med en stark och robust IT-plattform startar flera nya projekt och initiativ under 2021. Dessa projekt kräver ytterligare förstärkning av extern kompetens och konsultbolaget Dynamant har valts ut som specialistleverantör till Green Cargo för att bidra med projektägarskap, utvecklarkompetens och innovationskraft med fokus på stordatorplattformen BRAVO.

Läs mer: https://mynewsdesk.greencargo.com/pressreleases/green-cargo-och-dynamant-tecknar-ramavtal-foer-2021-3055200

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).

Dynamant AB grundades 2006 och är Sveriges ledande konsultbolag på applikationsutveckling inom Stordator/Mainframe. Dynamant arbetar i hela utvecklingsprocessen från idé och produktutveckling till förvaltning, drift och support, migrering och avveckling inom segmenten Bank & Finans samt Transport & Logistik. Dynamants geografiska marknad är i huvudsak Stockholm och Mälardalen.

För mer information, kontakta:

Ingo Paas, CIO Green Cargo, tel: +46 10 455 42 20, ingo.paas@greencargo.com

Patrik Boman, VD Dynamant, tel: +46 70 33 55 7 55, patrik.boman@dynamant.se