Dynamant har senaste åren varit helt fokuserat på att bli Sveriges ledande konsultbolag inom Mainframe/Stordator. Vi har nu nått det målet och vi har en mycket stark efterfrågan på våra tjänster från våra kunder inom Bank & Försäkring och Transport & Logistik. Våra kunder har inte bara stort förtroende för Dynamants kompetens och erfarenhet utan de känner sig även trygga hur vi hanterar känslig affärsinformation i våra uppdrag och har därför önskat ett utökat tjänsteutbud som även omfattar Cyber Security. Säkerhetstjänster var tidigare en del av Dynamants tjänsterbjudande genom systerbolaget Everdon som avyttrades 2019. Nu gör vi en nylansering av dessa tjänster under vårt eget varumärke Dynamant.
Fokuset för Dynamant Security är att kunna erbjuda kvalificerade säkerhetstjänster för att säkra de mest kritiska informationstillgångarna för företag och organisationer med känsliga säkerhetsfrågor relaterat till industriellt spionage och informationsläckor. Primärt kommer tjänsterna att erbjudas våra befintliga kunder inom Bank & Försäkring och Transport & Logistik men tjänsternas natur innebär en potentiellt mycket större marknad utanför våra kärnsegment.

Målsättningen är att bygga upp ett unikt kompetenscenter för brottsutredande och preventiv IT-säkerhet i Norden.

Exempel på tjänster som kommer att levereras av Dynamant Security;

  • Verklighetstrogna tester av IT-lösningar med samma tillvägagångssätt som de skickligaste ”hackarna” använder vid angrepp, dvs penetrationstester
  • Stöttning av mjukvaru-utvecklingsteam med krav, design och säkerhetshöjande rekommendationer
  • Granskning av policydokument, skapande och införande av regelverk anpassat till verksamhetskrav, den sammantagna riskbilden och hanterar en föränderlig hotbild
  • Risk- och sårbarhetsanalyser av verksamhetskritiska IT-system
  • Rådgivning till styrelser och företagsledningar under förändringsarbeten i digitala projekt
  • Rådgivning till företagsledningar i samband med företagsförvärv (”security due dilligence”)
  • Projektledning av IT-säkerhet och informationssäkerhetsprojekt
  • Åtaganden i form av säkerhetsabonnemang som skräddarsys efter kundens verksamhet och behov
  • Uförande av s.k. RED-team uppdrag som ”ethical white hackers”
  • Genomförande av kvalificerade IT-forensiska uppdrag inom bedrägeriområdet