Dynamant och Edgezone ingår partneravtal inom Stordator

Dynamant och Edgezone, båda specialiserade på applikationsutveckling inom Stordator/Mainframe, inleder ett strategiskt samarbete för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ett heltäckande tjänsteutbud inom Stordator/Mainframe. Övergripande målsättning med partnerskapet är att befästa båda bolagens marknadsledande position som leverantörer av know-how och mjukvara för att optimera systemmiljöer genom hela produktlivscykeln.

Genom partnerskapet med Edgezone kan vi nu erbjuda Dynamants kunder enklare integration mellan moderna plattformar och  befintliga system i stordatormiljöer på ett snabbt, kostnadseffektivt och driftsäkert sätt, säger Patrik Boman, VD Dynamant. Med hjälp av Edgezones unika produktportfölj får Dynamants kunder tillgång till en verktygslåda som väsentligt höjer effektiviteten i utvecklingen av ny, verksamhetskritisk funktionalitet vilket i sin tur innebär ökad konkurrenskraft vid framtagande av nya affärslösningar. Med partnerskapet följer vi vår huvudstrategi att vara en heltäckande leverantör inom Stordatorområdet för våra kunder i Norden, fortsätter Boman.

Med partnerskapet får vi större möjlighet att hjälpa företag som arbetar för en modernisering av infrastrukturen, säger Johan Palm, styrelseordförande Edgezone. Med integrationslösningar, avancerad säkerhet och migrering av stordatorsystem kan vi gemensamt erbjuda ett mer komplett utbud med både tekniska lösningar och en bredare och större kompetensbas, fortsätter Palm.

Vi har många års goda erfarenheter av lyckade gemensamma projekt bakom oss. Jag ser fram emot ett ytterligare fördjupat samarbete där vi tillsammans med Dynamant kan erbjuda våra gemensamma kunder mera flexibla och kostnadseffektiva lösningar, säger Johan Palm.

 

För mer information, kontakta:

Patrik Boman, VD, Dynamant, tel: +46 70 33 55 7 55

Johan Palm, SO, Edgezone, tel: +46 70 877 94 62

Recommend
Share
Tagged in